Campus Schaapstraat

Sint-Jozef - Sint-Pieter

Een uniek pad voor elk kind

Wij heten jullie van harte welkom op onze warme school. De rode draad doorheen ons onderwijsaanbod is onze warme visie. We begeleiden elk kind op een unieke manier tijdens zijn/haar groeiproces. Het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen staan dan ook centraal. We starten elke dag met een warm onthaal waar jullie als ouders welkom zijn om je kind te begeleiden tot aan de klas. We zorgen ervoor dat de overgang van thuis naar school zo klein mogelijk is. De verbondenheid tussen je kind, met jullie als ouder en met ons als team dragen we hoog in het vaandel. We werken dan ook samen aan het leer-en leefproces van je kind: we zorgen er samen voor dat je kind alle mogelijke kansen krijgt om te ontplooien tot een jonge, veerkrachtige tiener en dit op een doordachte en warme manier.

In onze visie staat het kind altijd centraal

De infrastructuur van onze school is zo aangepast dat kinderen kunnen openbloeien in een unieke sfeer en beleving. We werken met verschillende organisatievormen zoals coöperatieve werkvormen, leren en leven in niveaugroepen, co-teaching, klasdoorbrekend werken, … We gaan samen op zoek naar de talenten van je kind. We zorgen ervoor dat ze goesting krijgen in leren, in ontdekken, in experimenteren en proberen hen te laten ervaren wat het leven ons allemaal te bieden heeft. We maken hiervoor ook gebruik van de prachtige natuur van het park om ons heen. 

Welkom in een veilige en warme school!

Hier groeit plezier

Alle sterren stralen hier, elk op hun manier!

Onze basisschool wil een warme thuis zijn voor elk kind dat aan ons is toevertrouwd. Een fijne plek waar je graag leert, waar je mag zijn wie je bent.